Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Bandung Express

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Bandung Express

November 19th, 2015

Easybook.com dengan bangga telah meluncurkan tiket bus PO Bandung Express melalui platform booking online yang terbesar se Asia Tenggara ini.

Dengan diluncurkannya tiket bus PO Bandung Express melalui Easybook.com, maka tersedia rute satu arah dari Surabaya ke Bandung.

Tiket bus yang ditawarkan oleh PO Bandung Express sangat menarik. Buruan pesan tiket bus malam Anda melalui Easybook.com, dan dapatkan kenyamanan perjalanan bersama PO Bandung Express.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.