Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Handoyo

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Handoyo

Oktober 20th, 2015

Easybook.com dengan bangga meluncurkan rute bus PO Handoyo melalui platform booking online terbesarnya. PO Handoyo melayani beberapa rute bus di Indonesia.

Dengan diluncurkannya tiket bus PO Handoyo melalui Easybook.com, Anda kini dapat melakukan perjalanan dengan rute Surabaya ke Magelang dan beberapa kota di Sumatera (Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Padang), rute Surabaya ke Purwokerto dan Surabaya ke Cirebon.

Harga tiket yang ditawarkan oleh PO Handoyo sangat menarik dan terjangkau. Pesan sekarang juga tiket bus PO Handoyo secara online melalui Easybook.com dan nikmati perjalanan yang menyenangkan bersama PO Handoyo.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.