Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Menggala

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Menggala

Desember 23th, 2014

Easybook.com dengan bangga telah meluncurkan bus tiket PO Menggala melalui platform booking online terbesarnya.

Dengan diluncurkannya tiket bus PO Menggala, tersedia rute bus malam dengan rute pp Surabaya-Singaraja (Bali).

Harga tiket bus yang ditawarkan oleh PO Menggala juga sangat menarik. Jadi ? Tunggu apa lagi ? Segera pesan tiket bus Anda via Easybook.com dan nikmati perjalanan yang menyenangkan dengan PO Menggala.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.