Loading...

Latest News

📣

📣 Time to Enjoy with AlloBank 🎟️ 🎉

April 29, 2024

Book tickets with Allo Bank, for up to. 15%!

🔍Why easybook?

✅ More than 6000 trips available every day.

✅ More than 300 bus operators + ferry operators in it.

✅ 3 easy ordering steps via the easybook app or website.

✅ Frequent promotions up for grabs!


Read the Terms and Conditions below, OK!


➡️ To purchase via the application, Download Now:

 

Download App (Android)                  Download App (IOS)                  Download App (Huawei)

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.