Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Bus Tiket PO Nusantara

Baru Diluncurkan Bus Tiket PO Nusantara

Desember 23th, 2014

Easybook.com dengan bangga telah meluncurkan bus tiket PO Nusantara melalui platform booking online terbesarnya.

Melalui tiket bus PO Nusantara yang baru diluncurkan melalui Easybook.com, terdapat 2 rute dua arah yang bisa Anda pilih yaitu Jakarta ke Semarang dan Kudus, atau dari Bandung ke Semarang dan Kudus.

Harga tiket yang menarik dengan fasilitas kenyamanan sesuai kebutuhan Anda, segera pesan tiket bus PO Nusantara melalui Easybook.com. Nikmati perjalanan Anda.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.