Loading...

Latest News

KER Shop (Labuan International Ferry Terminal) Ferry Ticket is Available on Easybook now!

KER Shop (Labuan International Ferry Terminal) Ferry Ticket is Available on Easybook now!

December 18th, 2017

Easybook has launched KER Shop (Labuan International Ferry Terminal) ferry ticket!

KER Shop (Labuan International Ferry Terminal) is a well-established company that based in Wilayah Persekutuan Labuan. This company is a specialist that offering ferry routes from Labuan to Sabah, Sarawak and Brunei.

The details of the ferry routes are shown as below:

Pick-Up Point:

1. Labuan Ferry Terminal, Labuan

Drop-Off Points:

1. Menumbok Ferry Terminal, Sabah
2. Sipitang Jetty, Sabah
3. Jesselton Point (Kota Kinabalu), Sabah
4. Limbang Ferry Terminal, Sarawak
5. Lawas Ferry Terminal, Sarawak
6. Serasa Ferry Terminal, Brunei Darussalam

Let’s experience amazing ferry ride with KER Shop (Labuan International Ferry Terminal)!

Book KER Shop (Labuan International Ferry Terminal) ferry ticket at Easybook.com now!

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.