Loading...

Press Release

Easybook Looking To Double Growth Year On Year: Founder

October 28th, 2015

EasyBook founder William Lee says the fragmented transport operator market in Southeast Asia represents an opportunity for the online travel aggregator. He also tells Bloomberg TV Malaysia’s Han Tan that EasyBook is still in its infancy and expects to continue doubling annual growth.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=UZi2Xo2R8B8

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.