Loading...
Top 10 Destinations in Jakarta

As capital city of a Indonesia, Jakarta is not only the seat of the national government and the provincial government, this city is also Indonesia’s political center. Moreover, Jakarta is also the center and hub of Indonesia’s national finance and trade. It is no wonder, therefore that you will find Jakarta an ever dynamic city, a city that never sleeps.

Book all Jakarta tours or attraction tickets

Các Tour Có Sẵn & Vé Vào Điểm Thu Hút Du Lịch
Sort By
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.