Loading...
Top 10 Destinations in Melaka

Malacca is a Malaysian state on the Malay Peninsula's southwest coast. The capital, Malacca City, has a colonial past seen in its preserved town center, the site of 16th-century, Portuguese St. Paul’s Church. It's also home to Christ Church, built by the Dutch in the 18th century and converted to the Anglican denomination under British rule in the 19th century.

Book all Melaka tours or attraction tickets

Các Tour Có Sẵn & Vé Vào Điểm Thu Hút Du Lịch
Sort By
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.