Loading...
Violette Train Interchange:
Ha Noi
Route Map

Hà Nội, Việt Nam to Quảng Bình, Việt Nam Train Schedule & Fare

Nhà Tàu Chuyến Đầu Chuyến Cuối Thời Gian Ngày Khởi Hành Giá Từ
Vietnam Railways 06:10:00 21:20:00 00h13m Sun Tue Wed Thu Fri Sat VND 372.000
New Livitrans 19:20:00 20:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 1.265.000
Violette Train 19:20:00 20:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 1.540.000
Livitrans Express 19:25:00 19:25:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 1.550.000
LOTUS TRAIN 19:50:00 19:50:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 1.750.000
Thông Tin Chuyến từ Hà Nội, Việt Nam to Quảng Bình, Việt Nam
Khoảng Cách:
-
Thời Gian Di Chuyển Tối Thiểu:
-
Số Nhà Tàu:
5
Tổng Số Chuyến:
336
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.