Loading...
KTM Interchange:
Singapore JB Sentral Gemas Padang Besar (ETS) / Tumpat (Regular)
Route Map
Note: Easybook is not agent of KTM and will purchase the KTM train ticket on your behalf.
ETS ticket price may vary from time to time. Please book earlier to get the best price.
Kindly note that there are NO child & concession fare. All tickets will be selling ONLY at Adult Fare.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.