Loading...

Lot 31, Jalan Airport Lama, 96000 Sibu, Sarawak.
Tel: +6084 333 331|+6084 314 999
Fax:

Sibu Head Office
Tel: 084-313320|084-314999|084-333331
Fax:

Sibu Counter
Tel: 084-315515|017-809-9522
Fax:

Bintulu Counter
Tel: 086-336818|017-809-9722
Fax:

Miri Counter
Tel: 085-421616|016-871-6820
Fax:

Kuching Counter
Tel: 082-531322|017-809-9322
Fax:

Sungei Merah Bus Schedule

Sarawak to Sarawak First Bus Last Bus Fare
Kuching to Sibu Select Date
Kuching to Bintulu Select Date
Kuching to Miri Select Date
Kuching to Sarikei Select Date
Kuching to Serian Select Date
Kuching to Stapang Select Date
Kuching to Simpang Bekenu Select Date
Kuching to Simpang Similajau Select Date
Kuching to Selangau Select Date
Kuching to Batu Niah Select Date
Kuching to Simpang Jawa Select Date
Kuching to Sungai Mas Select Date
Kuching to Tatau Select Date
Kuching to Sri Aman Select Date
Kuching to Bintangor Select Date
Kuching to Saratok Select Date
Kuching to Jelukong Select Date
Kuching to Engkilili Select Date
Kuching to Lachau Select Date
Kuching to Simunjan Select Date
Sibu to Kuching Select Date
Sibu to Bintulu Select Date
Sibu to Miri Select Date
Sibu to Sarikei Select Date
Sibu to Serian Select Date
Sibu to Sri Aman Select Date
Sibu to Simpang Bekenu Select Date
Sibu to Simpang Similajau Select Date
Sibu to Simunjan Select Date
Sibu to Selangau Select Date
Sibu to Batu Niah Select Date
Sibu to Simpang Jawa Select Date
Sibu to Sungai Mas Select Date
Sibu to Tatau Select Date
Sibu to Stapang Select Date
Sibu to Bintangor Select Date
Sibu to Saratok Select Date
Sibu to Jelukong Select Date
Sibu to Engkilili Select Date
Sibu to Lachau Select Date
Bintulu to Kuching Select Date
Bintulu to Sibu Select Date
Bintulu to Miri Select Date
Bintulu to Sarikei Select Date
Bintulu to Serian Select Date
Bintulu to Sri Aman Select Date
Bintulu to Simpang Bekenu Select Date
Bintulu to Simpang Similajau Select Date
Bintulu to Simunjan Select Date
Bintulu to Selangau Select Date
Bintulu to Batu Niah Select Date
Bintulu to Simpang Jawa Select Date
Bintulu to Sungai Mas Select Date
Bintulu to Tatau Select Date
Bintulu to Stapang Select Date
Bintulu to Bintangor Select Date
Bintulu to Saratok Select Date
Bintulu to Jelukong Select Date
Bintulu to Engkilili Select Date
Bintulu to Lachau Select Date
Miri to Kuching Select Date
Miri to Sibu Select Date
Miri to Bintulu Select Date
Miri to Sarikei Select Date
Miri to Serian Select Date
Miri to Sri Aman Select Date
Miri to Simpang Bekenu Select Date
Miri to Simpang Similajau Select Date
Miri to Simunjan Select Date
Miri to Selangau Select Date
Miri to Batu Niah Select Date
Miri to Simpang Jawa Select Date
Miri to Sungai Mas Select Date
Miri to Tatau Select Date
Miri to Stapang Select Date
Miri to Bintangor Select Date
Miri to Saratok Select Date
Miri to Jelukong Select Date
Miri to Engkilili Select Date
Miri to Lachau Select Date
Serian to Kuching Select Date
Serian to Sibu Select Date
Serian to Bintulu Select Date
Serian to Miri Select Date
Serian to Sarikei Select Date
Serian to Stapang Select Date
Serian to Simpang Bekenu Select Date
Serian to Simpang Similajau Select Date
Serian to Selangau Select Date
Serian to Batu Niah Select Date
Serian to Simpang Jawa Select Date
Serian to Sungai Mas Select Date
Serian to Tatau Select Date
Serian to Sri Aman Select Date
Serian to Bintangor Select Date
Serian to Saratok Select Date
Serian to Jelukong Select Date
Serian to Engkilili Select Date
Serian to Lachau Select Date
Serian to Simunjan Select Date
Batu Niah to Kuching Select Date
Batu Niah to Sibu Select Date
Batu Niah to Bintulu Select Date
Batu Niah to Miri Select Date
Batu Niah to Sarikei Select Date
Batu Niah to Serian Select Date
Batu Niah to Simpang Bekenu Select Date
Batu Niah to Simpang Similajau Select Date
Batu Niah to Simunjan Select Date
Batu Niah to Selangau Select Date
Batu Niah to Simpang Jawa Select Date
Batu Niah to Sungai Mas Select Date
Batu Niah to Tatau Select Date
Batu Niah to Sri Aman Select Date
Batu Niah to Stapang Select Date
Batu Niah to Bintangor Select Date
Batu Niah to Saratok Select Date
Batu Niah to Jelukong Select Date
Batu Niah to Engkilili Select Date
Batu Niah to Lachau Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.