Loading...

Log in to Membership / Easybook Wallet

Người dùng đăng nhập

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn (địa chỉ mà bạn dùng để đặt vé trên website) và mật khẩu vào ô bên dưới:
Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
Quan trọng:
Bạn cần đọc các điều khoản và điều kiện của Ví Easybook trước khi tiếp tục. Việc sử dụng ví Easybook phải tuân theo điều kiện và điều khoản của ví sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore. bằng cách sử dụng ví Easybook, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
6 Important Things To Know About Easybook Wallet
Ready to deposit in Easybook Wallet? Here’s a few things you need to know about Easybook Wallet and how it works.
Purchase Easybook Product

Use Easybook Wallet to purchase any Easybook products:
Bus ticket, train ticket, ferry ticket, car rental, flight ticket, hotel booking (coming soon), retail payment (coming soon), cruise ticket (coming soon), tour package (coming soon) and many more to come.

Safe to Withdraw

If your phone is lost, you can still withdraw money by using email or phone number.

Currency

Easybook Wallet currently accepts the following currencies:
SGD, MYR, IDR, THB, USD, RMB, MMK, VND

Withdraw at Anytime

Withdrawals for Easybook Wallet deposit can be made at anytime

Laws & Regulations

Easybook Wallet complies to applicable laws, rules and regulations in Singapore.

Wallet Cash Categories

Main Cash Reward Cash
  • Withdrawable
  • Usage - full price of bus, train, ferry, car & flight ticket or remaining balance after using Reward Cash
  • No validity or expiry of value stored in Main Cash
  • Not withdrawable
  • Usage - Up to 5% of bus, ferry ticket price & car rental; up to 3% of train ticket price
  • Validity of reward is subjected to the T&C of each marketing campaign
* Please refer to Terms and Conditions
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.