Loading...

ReferAndEarn

Với hơn VND 143 million phần thưởng giới thiệu và hoa hồng cho bạn!

Chia sẻ với Bạn Bè

Chia sẻ link giới thiệu đến bạn bè của bạn.
*Chỉ người dùng lần đầu sử dụng Easybook mới đủ điều kiện đăng ký tài khoản với link giới thiệu.

Nhận VND 66000Phần Thưởng cho mỗi người được giới thiệu

Cả bạn và bạn của bạn sẽ nhận được VND 66000 phần thưởng giới thiệu*, phần thưởng sẽ được cộng vào ‘Reward Cash’ của Ví Easybook trên mỗi lượt đăng ký thành công.
*tham khảo Điều kiện & Điều khoản

6% Hoa Hồng Giới Thiệu

Nhận ngay 6% hoa hồng giới thiệu khi người được giới thiệu hoàn thành đơn hàng, phần thưởng sẽ được cộng vào ‘Main Cash’ của Ví Easybook.

Phần Thưởng Giới Thiệu

Nhận VND66.000 thưởng giới thiệu* cho mỗi lần giới thiệu trực tiếp. Tiền thưởng sẽ được cộng vào ‘Reward Cash’ của Ví Easybook.

*Xem Điều kiện áp dụng.

Sử dụng Phần Thưởng Giới Thiệu
Xe buýt, Phà và Ô tô Lên đến 5% giá vé
Tàu hỏa Lên đến 3% giá vé

Hoa Hồng Giới Thiệu (lên đến 2 tầng)

Nhận hoa hồng giới thiệu khi Người được giới thiệu thanh toán đơn hàng trên Easybook. Hoa hồng giới thiệu sẽ được cộng vào ‘Main Cash’ của Ví Easybook.

Mức Hoa Hồng Thông Thường
Xe buýt, Phà và Ô tô Tàu hỏa
Hoa Hồng Giới Thiệu (Người giới thiệu A – Bạn) 2% giá vé của người B, 1% giá vé của người C 0.4% giá vé của người B, 0.2% giá vé của người C
Hoa Hồng Giới Thiệu (Người giới thiệu B) 2% giá vé của người C 0.4% giá vé của người C
Hoa Hồng Giới Thiệu (Người giới thiệu C) - -
 • Người giới thiệu A sẽ nhận hoa hồng từ người B & C.
 • Người giới thiệu B sẽ nhận hoa hồng từ người C & D.
*Mỗi người giới thiệu có thể nhận được 2 bậc hoa hồng.
HOẶC
x2 hoa hồng (với khoản chi tiêu tối thiểu)*
Xe buýt, Phà và Ô tô Tàu hỏa
Hoa Hồng Giới Thiệu (Người giới thiệu A – Bạn) 4% giá vé của người B, 2% giá vé của người C 0.8% giá vé của người B, 0.4% giá vé của người C
Hoa Hồng Giới Thiệu (Người giới thiệu B) 4% giá vé của người C 0.8% giá vé của người C
Hoa Hồng Giới Thiệu (Người giới thiệu C) - -
 • Chi tiêu tối thiểu VND 5,5 million mỗi năm để nhận được nhân đôi hoa hồng khi Người được giới thiệu thanh toán..
 • Các khoản hoa hồng bổ sung nhận được từ tiêu chí trên sẽ được cộng vào Ví Easybook vào Tháng Một của năm tiếp theo..

Hoa Hồng Giới Thiệu – Mô tả

Minh họa lý tưởng

Người giới thiệu A giới thiệu cho 50 người B, mỗi người B giới thiệu tiếp cho 50 người C

Giả sử, mỗi người chi tiêu VND5,5 million vé di chuyển mỗi năm.

Tổng chi tiêu từ những người B: VND 275 million (VND 5,5 million x 50 person)
Tổng chi tiêu từ những người C: VND 13.750 million (VND 5,5 million x 2500 person)
Tổng hoa hồng của bạn từ chi tiêu của người B (2%): VND 5,5 million (2% x VND 275 million)
Tổng hoa hồng của bạn từ chi tiêu của người C (1%): VND 137,5 million (1% x VND 13.750 million)
Tổng hoa hồng giới thiệu nhận được mỗi năm: VND 143 million (VND 5,5 million + VND 137,5 million)

Tổng nhận được vào Ví Easybook:

Hoa Hồng Giới Thiệu Phần Thưởng Giới Thiệu
2% comm x VND 275 million + 1% comm x VND 13.750 million = VND 143 million VND 66.000 referral reward x50 = VND 3,3 million
Minh họa thêm

Người A giới thiệu cho 100 người B, mỗi người B giới thiệu cho 100 người C

Giả sử, mỗi người chi tiêu VND 5,5 million vé di chuyển mỗi năm.

Tổng chi tiêu từ những người B: VND 550 million (VND 5,5 million x 100 person)
Tổng chi tiêu từ những người C: VND 55.000 million (VND 5,5 million x 10,000 person)
Tổng hoa hồng của bạn từ chi tiêu của người B (2%): VND 11 million (2% x VND 550 million)
Tổng hoa hồng của bạn từ chi tiêu của người C (1%): VND 550 million (1% x VND 55.000 million)
Tổng hoa hồng giới thiệu nhận được mỗi năm: VND 561 million (VND 11 million + VND 550 million)

Tổng nhận được vào Ví Easybook:

Hoa Hồng Giới Thiệu Phần Thưởng Giới Thiệu
2% comm x VND5,5 million + 1% comm x VND550 million = VND561 million VND66.000 referral reward x100 = VND6,6 million

Ví dụ - Cách sử dụng và Số dư Ví Easybook

Số dư Ví Easybook (với giá trị số dư lý tưởng)

Main Cash Reward Cash
VND 143 million VND 3.3 million

Nếu bạn mua vé xe buýt với giá VND500,000 , , bạn có thể sử dụng 5% giá vé từ phần thưởng giới thiệu có trong ‘Reward Cash’, có giá trị VND40,000 . VND460,000 Phần còn lại sẽ được trừ từ ‘Main Cash’.

Số dư còn lại trong Ví Easybook

Main Cash Reward Cash
$26,000 - $95 = $25,905 VND 143 million - VND 460,000 = VND 142.54 million $1600 - $5 = $1595 VND 3.3 million - VND 40,000 = VND 3.26 million
Quan trọng:
Bạn cần đọc Điều Điều khoản và Điều kiện chương trình 'Giới thiệu & Nhận thưởng' trước khi tiến hành thanh toán. Khi tham gia chương trình, bạn đã đồng ý các điều khoản và điều kiện trên..

Tham gia Chương trình Giới thiệu & Nhận thưởng

Không khoản chi ban đầu

Những gì bạn cần là chia sẻ link giới thiệu.

Kiếm tiền mọi lúc

Giới thiệu bạn bè mọi lúc, mọi nơi và nhận phần thưởng giới thiệu cho mỗi tài khoản đăng ký Easybook thành công..

Tối đa thu nhập

Nhận thêm VND 143 million* * phần thưởng giới thiệu và hoa hồng mỗi năm!

*Điều kiện áp dụng

Thu Nhập Thụ Động

Nhìn số dư Ví Easybook gia tăng thụ động với hoa hồng bạn nhận được khi người được giới thiệu mua hàng.

Thanh toán với Ví Easybook
Nhận Thưởng Từ Thẻ Tín Dụng

Khi nạp tiền vào Ví Easybook từ thẻ tín dụng, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ ngân hàng của bạn với các ưu đãi hấp dẫn!

Các loại Ví Tiền

 • Hoa Hồng Giới Thiệu Main Cash
 • Phần Thưởng Giới Thiệu Reward Cash
Main Cash Reward Cash
 • Hoa hồng giới thiệu sẽ được cộng vào Main Cash
 • Có thể rút
 • Sử dụng – cho giá vé xe buýt, tàu hỏa, phà, ô tô và chuyến bay hoặc phần giá vé còn lại sau khi sử dụng tiền từ Reward Cash.
 • Tiền trong Main Cash sẽ không hết hạn
 • Phần thưởng giới thiệu sẽ được cộng và Reward Cash
 • Không thể rút
 • Sử dụng – cho 5% giá vé xe buýt, vé phà và ô tô; 3% giá vé tàu hỏa và vé máy bay.
 • Thời gian hiệu lực của tiền thưởng phụ thuộc vào Điều kiện áp dụng của mỗi chiến dịch marketing.
*Vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện của chương trình Giới Thiệu & Nhận Thưởng để biết thêm thông tin.

Tính thu nhập của bạn

Sử dụng công cụ dưới đây để biết bạn có thể nhận được bao nhiêu tiền từ chương trình Giới thiệu & Nhận thưởng.
Các tính toán dựa trên Tỉ Lệ Hoa Hồng của xe buýt, phà và ô tô.

Tổng tiền nhận được
Trên đây là minh họa chỉ mang tính tham khảo.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.