Loading...
Bentong, Pahang, Malaysia
Masjid Kadok, Kelantan, Malaysia
20 October 2019, Sun
Masjid Kadok, Kelantan, Malaysia
Bentong, Pahang, Malaysia
21 October 2019, Mon
Bentong, Pahang, Malaysia to Masjid Kadok, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
354 KM
Average Travelling Time:
07h02m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
27
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.