Loading...
Chiang Mai, Thái Lan
Thái Lan, Thái Lan
19 October 2019, Sat
Thái Lan, Thái Lan
Chiang Mai, Thái Lan
20 October 2019, Sun

Chiang Mai, Thái Lan to Thái Lan, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Phetprasert 07:00:00 20:00:00 05h59m S M T W T F S THB 330.00
Bangkok Bus Lines 10:00:00 20:30:00 11h06m S M T W T F S THB 529.00
Esarn 00:00:00 19:01:00 11h41m S M T W T F S THB 572.00
Phuluang Tour 19:00:00 19:00:00 11h41m S M T W T F S THB 572.00
Budsarakam 20:00:00 20:00:00 11h11m S M T W T F S THB 617.00
Lignite Tour North 19:30:00 19:30:00 11h11m S M T W T F S THB 617.00
Travel Plus 18:00:00 18:00:00 - S M T W T F S THB 650.00
Thai Sriram Transport Limited Partnership 20:00:00 20:00:00 - S M T W T F S THB 698.00
Orsuksa Tour 20:30:00 20:30:00 09h27m S M T W T F S THB 832.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.