Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Ipoh, Perak, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 23:59:00 23:59:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.20
Express Kesatuan 00:35:00 20:30:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Nini Express 16:45:00 16:45:00 06h04m Mon RM 45.00
KPB Ekspres 00:30:00 20:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Billion Stars 12:00:00 23:59:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
S. P. Bumi 21:00:00 21:00:00 06h17m Wed RM 51.30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.