Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid travel document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more detail (click here).

Jakarta, Indonesia to Lampung, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Permata Travel 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 130,000.00
TANIA TRAVEL 20:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Arya Prima 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 215,000.00
PO. Adhi Prima (Agen Terminal Pulogebang) 12:00:00 12:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
ADHI PRIMA TRAVEL 09:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Lampung Tranz 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Purnajaya Travel 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
PO. HIBA PUTRA (PULO GEBANG) 10:30:00 10:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 275,000.00
HERO TRANS 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 285,000.00
PO. EFISIEN (PULO GEBANG) 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 290,000.00
Putra Belintang 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
PO Lantra Jaya 11:00:00 11:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
Purnagama Travel 09:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
Punama Travel 14:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
PO. Giri Indah (Agen Terminal Pulogebang) 14:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 370,000.00
PO Giri Indah 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 370,000.00
Laju Prima Jakarta 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 380,000.00
Dokari Tranz 08:00:00 08:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 400,000.00
CSH 88 10:00:00 10:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 440,000.00
PO Krui Putra 12:30:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 600,000.00
Lestari Transport 19:30:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 630,000.00
PO Putra Raflesia 10:00:00 10:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 700,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.