Loading...
Kajang, Selangor, Malaysia
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
13 November 2019, Wed
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
Kajang, Selangor, Malaysia
14 November 2019, Thu
Kajang, Selangor, Malaysia to Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
466 KM
Average Travelling Time:
09h49m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
132
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.