Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kangar, Perlis, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 21:00:00 21:00:00 08h15m Sun Mon Thu Fri Sat RM 50.00
Perdana Express 20:00:00 20:00:00 08h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Ekspres Mutiara 08:15:00 20:30:00 08h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.30
S. P. Bumi 08:30:00 20:30:00 10h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 63.80
Adik Beradik Express 20:00:00 20:00:00 08h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 64.00
Express Kesatuan 07:15:00 19:15:00 11h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 79.00
Kangar, Perlis, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
487 KM
Average Travelling Time:
09h37m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
290
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.