Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kedah, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KPB Ekspres 09:29:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Cepat & Cekap Express 08:30:00 21:30:00 - Sun Mon Thu Fri Sat RM 55.10
YK HEE ENTEPRISE 12:30:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 59.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 19:45:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Mayang Sari Express 15:30:00 23:59:00 08h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
KKKL Sdn Bhd 19:45:00 22:45:00 08h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Supernice Grassland 09:15:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 63.00
Vhistana Ekpres Enterprise 22:30:00 22:45:00 08h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Gurun Supernice Enterprise 21:15:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Eltabina Express 20:30:00 22:30:00 09h38m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
TRA EXPRESS 20:30:00 22:00:00 - Sun Tue Fri RM 75.00
Prisma Express 14:45:00 16:00:00 10h28m Tue RM 77.00
Starmart Express 09:15:00 21:00:00 09h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 85.00
Kedah, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
773 KM
Average Travelling Time:
10h25m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
7341
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.