Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kedah, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 11:59:00 23:59:00 06h47m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
SUASANA HOLIDAY 10:00:00 23:59:00 05h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 12:30:00 22:15:00 05h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Quick Liner Express 09:30:00 23:30:00 05h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Cosmic Express 08:25:00 23:55:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 09:30:00 23:30:00 06h47m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Billion Stars 08:30:00 21:00:00 05h57m Sun Mon Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 08:30:00 23:59:00 05h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
YK HEE ENTEPRISE 10:15:00 22:45:00 05h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.00
TRA EXPRESS 10:45:00 23:30:00 05h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
KPB Ekspres 09:00:00 15:00:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Trans MVS Express 19:45:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Starmart Express 09:16:00 21:00:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Kedah, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
471 KM
Average Travelling Time:
06h47m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
2821
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.