Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 09:00:00 23:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 01:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Mara Liner 19:30:00 21:30:00 10h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Perdana Express 19:30:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Queen Express 20:30:00 23:00:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Sani Express 08:30:00 23:59:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Lienadia Ekspress 19:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.20
Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
515 KM
Average Travelling Time:
10h10m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
6526
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.