Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kemaman, Terengganu, Malaysia to Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Nini Express 17:45:00 17:45:00 02h10m Mon RM 14.60
S. P. Bumi 10:30:00 18:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.60
Mara Liner 16:15:00 17:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.70
Trans Malaya Express 23:20:00 23:20:00 02h10m Sun Fri Sat RM 15.00
Sani Express 09:30:00 19:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Prisma Express 15:30:00 20:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Kemaman, Terengganu, Malaysia to Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
152 KM
Average Travelling Time:
02h10m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
233
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.