Loading...
Kemaman, Terengganu, Malaysia
Setiu, Terengganu, Malaysia
25 February 2020, Tue
Setiu, Terengganu, Malaysia
Kemaman, Terengganu, Malaysia
26 February 2020, Wed
Kemaman, Terengganu, Malaysia to Setiu, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
172 KM
Average Travelling Time:
02h46m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
198
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.