Loading...
Kerteh, Terengganu, Malaysia
Bidor, Perak, Malaysia
25 October 2019, Fri
Bidor, Perak, Malaysia
Kerteh, Terengganu, Malaysia
26 October 2019, Sat
Kerteh, Terengganu, Malaysia to Bidor, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
449 KM
Average Travelling Time:
06h20m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.