Loading...
Kerteh, Terengganu, Malaysia
Tapah, Perak, Malaysia
22 November 2019, Fri
Tapah, Perak, Malaysia
Kerteh, Terengganu, Malaysia
23 November 2019, Sat
Kerteh, Terengganu, Malaysia to Tapah, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
463 KM
Average Travelling Time:
06h28m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
29
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.