Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Ketereh, Kelantan, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 21:45:00 21:45:00 08h35m Fri Sat RM 34.00
Queen Express 09:30:00 22:00:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 09:30:00 22:30:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Ekspres Musafir 09:35:00 09:35:00 07h51m Sun Fri Sat RM 34.00
Zaim Express 21:40:00 21:40:00 07h51m Sun RM 34.00
MYXPRESS 09:40:00 21:40:00 07h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Mutiara 09:30:00 22:10:00 07h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Pancaran Matahari 21:20:00 21:20:00 08h35m Sun RM 45.00
Ketereh, Kelantan, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
430 KM
Average Travelling Time:
08h24m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
616
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.