Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Klang, Selangor, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 09:45:00 14:30:00 00h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.00
Starmart Express 08:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Sri Theven Travel & Tours 10:00:00 17:30:00 01h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.