Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Klang, Selangor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 08:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
Ekspres Mutiara 08:00:00 20:31:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.90
Darul Iman Express 11:30:00 20:30:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Perdana Express 08:30:00 20:30:00 08h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.50
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.