Loading...
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
01 April 2020, Wed
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
02 April 2020, Thu
Klang Sentral, Selangor, Malaysia to Melaka Sentral, Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
166 KM
Average Travelling Time:
02h47m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
58
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.