Loading...
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
03 June 2020, Wed
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
04 June 2020, Thu
Klang Sentral, Selangor, Malaysia to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
473 KM
Average Travelling Time:
06h33m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
3
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.