Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MYXPRESS 21:45:00 21:45:00 08h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Queen Express 22:05:00 22:05:00 08h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 09:30:00 21:30:00 08h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.90
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
484 KM
Average Travelling Time:
09h20m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
214
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.