Loading...
Chuyến đi hoàn hảo
Kuala Lumpur, Malaysia
Cao Nguyên Genting, Malaysia
28 May 2018, Mon
Cao Nguyên Genting, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
29 May 2018, Tue
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.