Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

Kuala Lumpur, Malaysia to Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
435 KM
Average Travelling Time:
08h32m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
313
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.