Loading...
Kuala Nerang, Kedah, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
27 February 2020, Thu
Kuala Lumpur, Malaysia
Kuala Nerang, Kedah, Malaysia
28 February 2020, Fri
Kuala Nerang, Kedah, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
468 KM
Average Travelling Time:
07h01m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
240
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.