Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 13:00:00 13:00:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.50
Jasmine Express 09:40:00 09:40:00 04h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 09:45:00 04h21m Sun Mon Thu Fri Sat RM 30.00
Express Kesatuan 07:30:00 18:45:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Cepat & Cekap Express 18:30:00 18:30:00 04h21m Sun Mon Thu Fri Sat RM 33.40
Cepat & Cekap Express 18:30:00 18:30:00 04h21m Sun Mon Thu Fri Sat RM 33.40
Alisan Golden Coach 12:16:00 21:15:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri RM 35.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
285 KM
Average Travelling Time:
04h21m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
214
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.