Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 14:30:00 21:30:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Sani Express 20:15:00 20:15:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
SUASANA HOLIDAY 10:30:00 21:30:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Jasmine Express 09:40:00 09:40:00 07h30m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 55.00
Cosmic Express 09:15:00 21:00:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 09:45:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Trans MVS Express 14:30:00 14:30:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Pancaran Matahari 20:30:00 20:30:00 07h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
520 KM
Average Travelling Time:
07h30m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
282
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.