Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kulim, Kedah, Malaysia to KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
YK HEE ENTEPRISE 23:00:00 23:00:00 04h59m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Jasmine Express 23:00:00 23:00:00 04h59m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
KPB Ekspres 12:30:00 22:00:00 04h59m Sun Sat RM 38.00
Persada (Taiping) 22:30:00 22:30:00 04h59m Sun Thu Fri Sat RM 40.00
Kulim, Kedah, Malaysia to KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
338 KM
Average Travelling Time:
04h59m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
55
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.