Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Machang, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 10:15:00 23:00:00 07h59m Sun Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 10:00:00 23:00:00 07h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 22:30:00 23:15:00 07h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 10:00:00 22:00:00 08h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Musafir 10:00:00 10:00:00 07h59m Sun Fri Sat RM 37.30
Queen Express 10:00:00 22:30:00 07h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.50
Ekspres Mutiara 09:50:00 22:30:00 07h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.30
Machang, Kelantan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
435 KM
Average Travelling Time:
08h17m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
1990
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.