Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Malacca, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 09:00:00 21:00:00 07h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KPB Ekspres 08:30:00 21:30:00 07h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Express Kesatuan 20:30:00 20:50:00 06h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.60
Cepat & Cekap Express 22:30:00 22:45:00 06h33m Tue Wed RM 47.70
Supernice Grassland 09:15:00 09:15:00 07h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 09:00:00 21:00:00 07h01m Tue Wed Thu Fri RM 56.00
Pancaran Matahari 21:00:00 21:00:00 07h01m Sun Mon Tue Fri Sat RM 60.00
Malacca, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
508 KM
Average Travelling Time:
07h23m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
384
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.