Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Malacca, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 14:15:00 15:00:00 02h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 16.00
Sani Express 05:00:00 21:30:00 02h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Starmart Express 15:30:00 15:30:00 02h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Malacca, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
168 KM
Average Travelling Time:
02h46m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
398
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.