Loading...
Malang, Indonesia
Bali, Indonesia
26 February 2020, Wed
Bali, Indonesia
Malang, Indonesia
27 February 2020, Thu

Malang, Indonesia to Bali, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Malang Indah Trans 14:10:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 130,000.00
PO Tiara Mas 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
Malang Indah 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 160,000.00
PO. Midas Nusantara 16:45:00 16:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Midas Arjosari 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Mtrans 17:00:00 17:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Ladju Trans Cab Malang 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Orin Travel & Car Rental 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Restu Mulya (Malang) 14:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Kresna Trans Java 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Bagus Transport 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Bali Jaya Trans Tour and Travel 16:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Arjuna Travel 09:00:00 09:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Borobudur Transport 19:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
desi tour & travel 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
Gunung Harta Solutions 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
Bali Mandiri Travel 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Prawira Dewata Mandiri 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Mandiri Malang 18:00:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Titian Mas 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 255,000.00
Penjor Malang 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.