Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Melaka Sentral, Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 05:30:00 18:30:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 8.40
City Holidays Express 06:30:00 07:15:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.30
Billion Stars 09:00:00 21:00:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.90
Kejora (Mega Star) 09:15:00 09:30:00 02h19m Sun Fri Sat RM 10.00
Eltabina Express 13:45:00 18:15:00 02h19m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 11.00
Supernice Grassland 09:15:00 21:45:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Sri Maju Group 16:30:00 16:30:00 02h19m Fri RM 12.00
KPB Ekspres 14:30:00 14:30:00 02h19m Fri RM 13.00
Express Kesatuan 09:30:00 20:30:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 21:00:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.40
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
143 KM
Average Travelling Time:
02h23m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
2563
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.