Loading...
Negeri Sembilan, Malaysia
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
05 June 2020, Fri
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
Negeri Sembilan, Malaysia
06 June 2020, Sat
Negeri Sembilan, Malaysia to Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
491 KM
Average Travelling Time:
09h36m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
44
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.