Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Negeri Sembilan, Malaysia to Kuala Perlis, Perlis, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Express Kesatuan 22:00:00 22:00:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Quick Liner Express 09:30:00 21:30:00 08h03m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 55.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 07:30:00 23:45:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Trans MVS Express 18:30:00 19:30:00 07h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Cosmic Express 09:30:00 22:15:00 07h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
KPB Seremban Enterprise 09:00:00 21:30:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Pancaran Matahari 22:30:00 22:30:00 08h03m Mon Tue Wed Thu Fri RM 70.00
Negeri Sembilan, Malaysia to Kuala Perlis, Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
562 KM
Average Travelling Time:
07h55m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
554
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.