Loading...
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
23 January 2020, Thu
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
24 January 2020, Fri
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia to Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
604 KM
Average Travelling Time:
09h22m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
96
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.