Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Pahang, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Prisma Express 01:45:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Maju Express 00:15:00 23:30:00 05h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.50
Ekspres Mutiara 00:45:00 15:00:00 03h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.20
Trans Malaya Express 08:30:00 10:30:00 06h44m Thu RM 35.00
Adik Beradik Express 13:00:00 20:30:00 06h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.50
Pahang, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
331 KM
Average Travelling Time:
06h12m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
320
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.