Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Pahang, Malaysia to Bến xe Kota Bharu, Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 08:30:00 23:30:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Sani Express 08:30:00 18:00:00 06h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 11:00:00 23:00:00 08h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Mutiara 00:00:00 23:55:00 07h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.10
Naza Express 00:15:00 23:45:00 07h16m Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 10:30:00 23:15:00 07h16m Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Mara Liner 10:45:00 23:59:00 07h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Cepat & Cekap Express 23:30:00 23:30:00 07h28m Sat RM 47.90
Pahang, Malaysia to Bến xe Kota Bharu, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
363 KM
Average Travelling Time:
06h04m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
483
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.