Loading...
Pasir Tumboh, Kelantan, Malaysia
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
05 June 2020, Fri
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
Pasir Tumboh, Kelantan, Malaysia
06 June 2020, Sat
Pasir Tumboh, Kelantan, Malaysia to BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
446 KM
Average Travelling Time:
08h54m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
51
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.